Новини сайту

АНКЕТУВАННЯ

АНКЕТУВАННЯ

Адміністратор ЦОДТ -
Кількість відповідей: 0

Анкетування

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В МДПУ ОЧИМА РОБОТОДАВЦЯ

ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ ЗА ОКРЕМОЮ НАВЧАЛЬНОЮ ДИСЦИПЛІНОЮ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЯКІСТЬ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ БУЛІНГУ ТА СЕКСУАЛЬНИХ ДОМАГАНЬ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРО БАЛЬНО-НАКОПИЧУВАЛЬНУ СИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ В МДПУ

ІНФОРМАЦІЙНА, ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНСУЛЬТАТИВНА ТА СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА В УНІВЕРСИТЕТІ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЧИМА АСПІРАНТІВ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

УНІВЕРСИТЕТ ОЧИМА ВИПУСКНИКІВ